با شرکت فورتی نت (FORTINET) آشنا شوید

[bws_pdfprint display='pdf']

فروش انواع فایروال فورتی نت

دیدگاه فورتی نت از ابتدا ارائه امنیت گسترده، یکپارچه و با کارایی بالا در زیرساخت فناوری اطلاعات بوده است. این کمپانی امنیت شبکه و محتوا را با نرخ بالایی فراهم می آورد. Security fabric یکپارچه فورتی نت ترکیبی از پردازنده های امنیتی، یک سیستم عامل بصری و هوش تهدید اعمال شده، است که همراه با امکان مدیریت آسان، امنیت بهبودیافته، عملکرد استثنائی، دید بهتر و کنترل مناسب تری را فراهم می کند.

به منظور ارائه مجموعه گسترده ای از عملکردهای امنیتی و شبکه های نسل بعدی، پلتفرم فایروالهای تجاری فورتی نت با نام فورتی گیت، در طیف گسترده ای از اندازه ها و فرم ها متناسب با هر محیط، در دسترس هستند که از آنها می توان به عنوان سیستم یکپارچه مدیریت تهدید استفاده نمود.

محصولات فورتی گیت با فراهم آوردن زیرساخت امنیتی end-to-end ساده و پایداری قابل پیاده سازی بوده و ویژگی های زیر را پوشش می دهند:

تحلیلگران صنعت فایروال، آزمایشگاه های تست مستقل، سازمانهای تجاری و رسانه ها، موقعیت بازار و اثربخشی راه حل های فورتی گیت را تایید کرده اند. دفتر مرکزی فورتی نت در Sunnyvale کالیفرنیا بوده و دارای دفاتری در سراسر جهان است. این کمپانی در سال 2000 توسط Ken Xie تاسیس شد و توسط یک تیم مدیریت قوی با تجربه عمیق در شبکه و امنیت، هدایت می شود.

فایروالهای تجاری فورتی گیت، پیاده سازی انعطاف پذیری را از لبه شبکه تا هسته، مرکز داده، بخشهای داخلی و ابر ارائه می نمایند. این فایروالها، از پردازنده های امنیتی purpose-built (SPUs) استفاده می کنند که عملکرد مقیاس پذیری از سرویس های امنیتی پیشرفته مانند Threat Protection، SSL inspection و ultra-low latency را برای محافظت از بخشهای داخلی و قسمت های حیاتی، فراهم می آورند. همچنین این کمپانی با استفاده از سیستم عامل انحصاری فورتی نت به نام FortiOS توانسته است تجهیزات بسیار قدرتمندی را همراه با کارایی مثال زدنی به ارمغان آورد.

فایروالهای نسل بعدی فورتی گیت دیدخودکار به برنامه های ابری و دستگاه های IoT را فراهم می آورند. همچنین به طور خودکار دیدگاه توپولوژی end-to-end از شبکه های تجاری را کشف می کند. فورتی گیت یک بخش اصلی از Security fabric است و شبکه های تجاری را از حملات شناخته شده و ناشناخته محافظت می کند.

فایروالهای نسل بعدی فورتی گیت در مدلهای مختلفی موجود است تا نیازهای شما را برای حفاظت در مقابل تهدید و عملکرد مورد نیاز از نظر دستگاه های سخت افزاری سطح اولیه تا دستگاه های سطح بالا فراهم نماید. این سطح بندی تضمین می کند که فورتی گیت می تواند با هر نوع محیطی از هسته مراکز داده تا بخش های داخلی یا تجاری شرکت های کوچک، به صورت یکپارچه، سازگار شود.

FG - 60D FG - 30E FG - 50E FG - 60E FG - 80E FG - 90E FG - 40F FG - 60F
1.5Gbps 950Gbps 2.5Gbps 3Gbps 4Gbps 4Gbps 5Gbps 10Gbps Firewall Throughput
50Gbps 300Gbps 350Gbps 400Gbps 450Gbps 470Gbps 1Gbps 1.4Gbps IPS Throughput
30Gbps 200Gbps 220Gbps 250Gbps 360Gbps 375Gbps 800Mbps 1Gbps NGFW Throughput
25Gbps 150Gbps 160Gbps 200Gbps 250Gbps 270Gbps 600Mbps 700Mbps Threat Protection
18Gbps 160Gbps 185Gbps 175Gbps 180Gbps 300Gbps 310Mbps 750Mbps SSL Inspection Throughput
10x GE RJ45 Multiple GE RJ45 | WiFi Variants Multiple GE RJ45 | WiFi Variants | Variants with dual radios | Variants with internal storage Multiple GE RJ45 | WiFi variants | Variants with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces Multiple GE RJ45 | WiFi Variants Multiple GE RJ45 | WiFi Variants Multiple GE RJ45 | Variants with internal storage Network Interfaces
FG - 100f FG - 100E FG - 200E FG - 300E FG - 400E FG - 500E FG - 600E FG - 600D FG - 800D FG - 900D
20Gbps 7.4Gbps 20Gbps 32Gbps 32Gbps 36Gbps 36Gbps 36Gbps 36Gbps 52Gbps Firewall Throughput
11.5Gbps 500Mbps 2.2Gbps 5Gbps 7.8Gbps 5.2Gbps 10Gbps 4Gbps 4.2Gbps 4.2Gbps IPS Throughput
800Mbps 360Mbps 1.8Gbps 3.5Gbps 1Gbps 5Gbps 9.5Gbps 3.8Gbps 4Gbps 4Gbps NGFW Throughput
700Mbps 250Mbps 1.2Gbps 3Gbps 5Gbps 4.7Gbps 7Gbps 3Gbps 3Gbps 3Gbps Threat Protection
1Gbps 190Mbps 1Gbps 6.8Gbps 4.8Gbps 6.8Gbps 8Gbps 3.5Gbps 4Gbps 4Gbps SSL Inspection Throughput
2 x 10GE SFP+ Slots, 18 x GE RJ45 and 8x 1GE SFP and 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs Multiple GE RJ45, GE SFP Slots | PoE/+ Variants Multiple GE RJ45, GE SFP Slots Multiple GE RJ45, GE SFP Slots Multiple GE RJ45 and Multiple GE SFP Slots Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ Slots Multiple GE RJ45, GE SFP, 10 GE SFP+ slots and bypass GE RJ45 pairs Multiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ slots Network Interfaces
FG - 4200F FG - 1800F FG - 3980E FG - 3960E FG - 3600E FG - 3400E FG - 3300E FG - 2500E FG - 2200E FG - 2000E FG - 1100E FG - 3800D FG - 3700D FG - 3200D FG - 3100D FG - 3000D FG - 1500D FG - 1200D FG - 1000D
35Gbps 9.1Gbps 20Gbps 13.5Gbps 30Gbps 23Gbps 17Gbps 5.4Gbps 11Gbps 5.4Gbps 7.1Gbps 13Gbps 13Gbps 15Gbps 13Gbps 13Gbps 5Gbps 4Gbps 4Gbps Threat Protection
38Gbps 17Gbps 32Gbps 30Gbps 34Gbps 30Gbps 21Gbps 11.5Gbps 17Gbps 12.5Gbps 10Gbps 23Gbps 24Gbps 20Gbps 22Gbps 19Gbps 10.5Gbps 6Gbps 4Gbps SSL Inspection Throughput
Multiple 100 GE/40GE QSFP28, multiple 25GE/10 GE SFP28/SFP+, two 10GE SFP+ HA, multiple 1 GE RJ45 Multiple 40 GE QSFP+, multiple 25GE, 10 GE SFP28/SFP+, two 10GE SFP+ HA, multiple 1 GE SFP, multiple 1 GE RJ45 10x 100GE QSFP28, 16x 10GE SFP+, 2x GE RJ45 Multiple 40/100 GE QSFP+/QSFP28, 10 GE SFP+ and GE RJ45 6x 100 GE QSFP28, 32x 25 GE SFP28, 2x GE RJ45 4x 100 GE QSFP28, 24x 25 GE SFP28, 2x GE RJ45 4x 40GE QSFP+, 4x 10GE RJ45, 16x 10GE/25GE SFP+/SFP28, 12x GE RJ45 10x 10GE SFP+, 2x 10GE SFP+ bypass, 34x GE RJ45 4x 40GE QSFP+, 20x 10GE/25GE SFP+/SFP28, 12x GE RJ45 6x 10GE SFP+, , 34x GE RJ45 2x40GE QSFP+, 4x25GE SFP28, 4x10GE SFP+/SFP, 8x1GE SFP, 16xGE RJ45 Multiple 100 GE CFP2, 40 GE QSFP+, 10 GE SFP+ and/or multiple GE SFP/RJ45 depending on variants Multiple 40 GE QSFP+, 10 GE SFP+ and GE SFP Multiple GE RJ45 and 10 GE SFP+ / GE SFP slots Multiple 10 GE SFP+ | Multiple GE SFP and GE RJ45 Multiple 10 GE SFP+ | Multiple GE SFP and GE RJ45 8x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45 4x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ45 2x 10 GE SFP+, 16x GE SFP, 18x GE RJ45 Network Interfaces
FG - 6500F FG - 6300F
239Gbps 239Gbps Firewall Throughput
170Gbps 110Gbps IPS Throughput
150Gbps 90Gbps NGFW Throughput
100Gbps 60Gbps Threat Protection
130Gbps 90Gbps SSL Inspection Throughput
Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfaces Multiple 40/100 GE QSFP28, 1/10/25 GE SFP28, 1/10 GE SFP+ and GE RJ45 Network Interfaces
FG - 7060E FG - 7040E
510Mbps 300Mbps Firewall Throughput
360/120 Gbps 140/60 Gbps IPS Throughput
100Gbps 50Gbps NGFW Throughput
40Gbps 40Gbps Threat Protection
80Gbps 39.9Gbps SSL Inspection Throughput
Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28 Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28 Network Interfaces
FortiGate-VM00 FortiGate-VM01, -VM01V FortiGate-VM02, -VM02V FortiGate-VM04, -VM04V FortiGate-VM08, -VM08V FortiGate-VM16, -VM16V FortiGate-VM32, -VM32V FortiGate-VMUL, -VMULV
12Gbps 12Gbps 15Gbps 28Gbps 33Gbps 36Gbps 50Gbps ---- Throughput
1x vCPU core, (up to) 2 GB RAM 1x vCPU core, (up to) 2 GB RAM 2x vCPU core, (up to) 4 GB RAM 4x vCPU core, (up to) 6 GB RAM 8x vCPU core, (up to) 12 GB RAM 16x vCPU core, (up to) 24 GB RAM 32x vCPU core, (up to) 48 GB RAM Unlimited vCPU cores and RAM vCPU

FortiAnalyzer

فورتی آنالایزر یک ابزار تجزیه و تحلیل امنیتی NOC-SOC است که با چشم انداز عملیاتی ساخته شده است. با دیدگاه عمل گرایانه و قابلیت های عمیق drill-down، فورتی آنالایزر نه تنها به سازمانها در مقابل تهدیدات بینش می دهد بلکه به طور دقیق منطقه ی خطر را مشخص کرده و تعیین می کند که کجا به پاسخ فوری نیاز است. فورتی آنالایزر برای دستگاه های امنیتی فورتی گیت، گزارشات و لاگ های امنیتی شبکه متمرکز را ارائه می نماید. همچنین هشدارهای بلادرنگ را فراهم می نماید که کشف، بررسی و پاسخ به حوادث را حتی زمانی که در حال وقوع هستند، تسریع می کند.

FortiWeb  محصولی دیگر از کمپانی فورتی نت است که یک نقطه امنیتی بین نقطه پایانی کاربر و یک برنامه وب ایجاد می کند. هدف اصلی آن جلوگیری از حملات علیه سرورهای وب است. FortiWeb بطور جداگانه از برنامه وب، مستقر می شود و به این ترتیب سربار پردازش برای اسکن امنیتی سرور وب می تواند حذف شود. فایروالهای برنامه کاربردی فورتی وب، قابلیت های پیشرفته ای را فراهم می آورند که از برنامه های کاربردی تحت وب در مقابل تهدیدات شناخته شده و zero-day محافظت می نماید. برنامه های کاربردی تحت وب محافظت نشده، ساده ترین نقطه نفوذ برای هکرها بوده از این رو سرویس امنیت برنامه های کاربردی تحت وب که توسط FortiGuard Labs ارائه شده، براساس آخرین اطلاعات به دست آمده از نقاط آسیب پذیر نرم افزار، ربات ها، URLهای مشکوک، الگوهای داده و موتورهای تشخیص تخصصی، از برنامه های شما در مقابل خطرات ذکر شده در ذیل محافظت می نماید:
– تهدیدهای پیچیده مانند SQL injection، cross-site scripting، buffer overflows و cookie poisoning
– منابع مخرب
– حملات DoS

FortiWeb

نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در امنیت سایبری

نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در امنیت سایبری

نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در امنیت سایبری این یک حقیقت مسلم است که دو فاکتور هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) نقش بسیار مهمی در تمامی...

معرفی قابلیت های FortiManager

معرفی قابلیت های FortiManager

معرفی قابلیت های FortiManager فورتی منیجر (FortiManager) قادر به ارائه مدیریتی یکپارچه بر سایر تجهیزات امنیتی فورتی نت از طریق یک کنسول واحد می باشد....

تامین امنیت سازمانی از طریق آموزش کارمندان

تامین امنیت سازمانی از طریق آموزش کارمندان

امروزه شاهد افزایش تهدیدات سایبری هم از نظر تعداد و هم از لحاظ پیچیدگی هستیم. کارمندان هر روز بیشتر از روز قبل، قربانی مهاجمین می گردند....

معرفی قابلیت های FortiOS 7.2

معرفی قابلیت های FortiOS 7.2

معرفی قابلیت های FortiOS 7.2 سیستم عامل فورتی نت، تحت عنوان FortiOS را می توان پایه و اساس پلتفرم یکپارچه امنیت فورتی نت (Fortinet Security Fabric) دانست که...

فورتی نت در روز جهانی زمین

فورتی نت در روز جهانی زمین

فورتی نت در روز جهانی زمین شرکت فورتی نت قصد دارد برای انجام مسئولیت اجتماعی خود تا سال 2030 در فرآیند تولید شرکت، میزان آلایندگی کربنی را...

FortiMail راهکاری برای تامین امنیت Email ها

FortiMail راهکاری برای تامین امنیت Email ها

FortiMail راهکاری برای تامین امنیت ایمیل ها با توجه به این که Email یک ابزار مهم و حیاتی برای ارتباطات تجاری است و از کارایی بالایی برخوردار می...

اصالت کالا
پشتیبانی
گارانتی تعویض
پست پیشتاز
Call Now Button