با شرکت فورتی نت (FORTINET) آشنا شوید

فروش انواع فایروال فورتی نت

دیدگاه فورتی نت از ابتدا ارائه امنیت گسترده، یکپارچه و با کارایی بالا در زیرساخت فناوری اطلاعات بوده است. این کمپانی امنیت شبکه و محتوا را با نرخ بالایی فراهم می آورد. Security fabric یکپارچه فورتی نت ترکیبی از پردازنده های امنیتی، یک سیستم عامل بصری و هوش تهدید اعمال شده، است که همراه با امکان مدیریت آسان، امنیت بهبودیافته، عملکرد استثنائی، دید بهتر و کنترل مناسب تری را فراهم می کند.

به منظور ارائه مجموعه گسترده ای از عملکردهای امنیتی و شبکه های نسل بعدی، پلتفرم فایروالهای تجاری فورتی نت با نام فورتی گیت، در طیف گسترده ای از اندازه ها و فرم ها متناسب با هر محیط، در دسترس هستند که از آنها می توان به عنوان سیستم یکپارچه مدیریت تهدید استفاده نمود.

محصولات فورتی گیت با فراهم آوردن زیرساخت امنیتی end-to-end ساده و پایداری قابل پیاده سازی بوده و ویژگی های زیر را پوشش می دهند:

تحلیلگران صنعت فایروال، آزمایشگاه های تست مستقل، سازمانهای تجاری و رسانه ها، موقعیت بازار و اثربخشی راه حل های فورتی گیت را تایید کرده اند. دفتر مرکزی فورتی نت در Sunnyvale کالیفرنیا بوده و دارای دفاتری در سراسر جهان است. این کمپانی در سال 2000 توسط Ken Xie تاسیس شد و توسط یک تیم مدیریت قوی با تجربه عمیق در شبکه و امنیت، هدایت می شود.

فایروالهای تجاری فورتی گیت، پیاده سازی انعطاف پذیری را از لبه شبکه تا هسته، مرکز داده، بخشهای داخلی و ابر ارائه می نمایند. این فایروالها، از پردازنده های امنیتی purpose-built (SPUs) استفاده می کنند که عملکرد مقیاس پذیری از سرویس های امنیتی پیشرفته مانند Threat Protection، SSL inspection و ultra-low latency را برای محافظت از بخشهای داخلی و قسمت های حیاتی، فراهم می آورند. همچنین این کمپانی با استفاده از سیستم عامل انحصاری فورتی نت به نام FortiOS توانسته است تجهیزات بسیار قدرتمندی را همراه با کارایی مثال زدنی به ارمغان آورد.

فایروالهای نسل بعدی فورتی گیت دیدخودکار به برنامه های ابری و دستگاه های IoT را فراهم می آورند. همچنین به طور خودکار دیدگاه توپولوژی end-to-end از شبکه های تجاری را کشف می کند. فورتی گیت یک بخش اصلی از Security fabric است و شبکه های تجاری را از حملات شناخته شده و ناشناخته محافظت می کند.

فایروالهای نسل بعدی فورتی گیت در مدلهای مختلفی موجود است تا نیازهای شما را برای حفاظت در مقابل تهدید و عملکرد مورد نیاز از نظر دستگاه های سخت افزاری سطح اولیه تا دستگاه های سطح بالا فراهم نماید. این سطح بندی تضمین می کند که فورتی گیت می تواند با هر نوع محیطی از هسته مراکز داده تا بخش های داخلی یا تجاری شرکت های کوچک، به صورت یکپارچه، سازگار شود.

FG - 60DFG - 30EFG - 50EFG - 60EFG - 80EFG - 90EFG - 40FFG - 60F
1.5Gbps950Gbps2.5Gbps3Gbps4Gbps4Gbps5Gbps10GbpsFirewall Throughput
50Gbps300Gbps350Gbps400Gbps450Gbps470Gbps1Gbps1.4GbpsIPS Throughput
30Gbps200Gbps220Gbps250Gbps360Gbps375Gbps800Mbps1GbpsNGFW Throughput
25Gbps150Gbps160Gbps200Gbps250Gbps270Gbps600Mbps700MbpsThreat Protection
18Gbps160Gbps185Gbps175Gbps180Gbps300Gbps310Mbps750MbpsSSL Inspection Throughput
10x GE RJ45Multiple GE RJ45 | WiFi VariantsMultiple GE RJ45 | WiFi Variants | Variants with dual radios | Variants with internal storageMultiple GE RJ45 | WiFi variants | Variants with internal storage | Variants with PoE/+ interfacesMultiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfacesMultiple GE RJ45 | WiFi VariantsMultiple GE RJ45 | WiFi VariantsMultiple GE RJ45 | Variants with internal storageNetwork Interfaces
FG - 100fFG - 100EFG - 200EFG - 300EFG - 400EFG - 500EFG - 600EFG - 600DFG - 800DFG - 900D
20Gbps7.4Gbps20Gbps32Gbps32Gbps36Gbps36Gbps36Gbps36Gbps52Gbps Firewall Throughput
11.5Gbps500Mbps2.2Gbps5Gbps7.8Gbps5.2Gbps10Gbps4Gbps4.2Gbps4.2GbpsIPS Throughput
800Mbps360Mbps1.8Gbps3.5Gbps1Gbps5Gbps9.5Gbps3.8Gbps4Gbps4GbpsNGFW Throughput
700Mbps250Mbps1.2Gbps3Gbps5Gbps4.7Gbps7Gbps3Gbps3Gbps3GbpsThreat Protection
1Gbps190Mbps1Gbps6.8Gbps4.8Gbps6.8Gbps8Gbps3.5Gbps4Gbps4GbpsSSL Inspection Throughput
2 x 10GE SFP+ Slots, 18 x GE RJ45 and 8x 1GE SFP and 4x GE RJ45/SFP Shared Media PairsMultiple GE RJ45, GE SFP Slots | PoE/+ VariantsMultiple GE RJ45, GE SFP SlotsMultiple GE RJ45, GE SFP SlotsMultiple GE RJ45 and Multiple GE SFP SlotsMultiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ SlotsMultiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ SlotsMultiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ SlotsMultiple GE RJ45, GE SFP, 10 GE SFP+ slots and bypass GE RJ45 pairsMultiple GE RJ45, GE SFP and 10 GE SFP+ slotsNetwork Interfaces
FG - 4200FFG - 1800FFG - 3980EFG - 3960EFG - 3600EFG - 3400EFG - 3300EFG - 2500EFG - 2200EFG - 2000EFG - 1100EFG - 3800DFG - 3700DFG - 3200DFG - 3100DFG - 3000DFG - 1500DFG - 1200DFG - 1000D
35Gbps9.1Gbps20Gbps13.5Gbps30Gbps23Gbps17Gbps5.4Gbps11Gbps5.4Gbps7.1Gbps13Gbps13Gbps15Gbps13Gbps13Gbps5Gbps4Gbps4GbpsThreat Protection
38Gbps17Gbps32Gbps30Gbps34Gbps30Gbps21Gbps11.5Gbps17Gbps12.5Gbps10Gbps23Gbps24Gbps20Gbps22Gbps19Gbps10.5Gbps6Gbps4GbpsSSL Inspection Throughput
Multiple 100 GE/40GE QSFP28, multiple 25GE/10 GE SFP28/SFP+, two 10GE SFP+ HA, multiple 1 GE RJ45Multiple 40 GE QSFP+, multiple 25GE, 10 GE SFP28/SFP+, two 10GE SFP+ HA, multiple 1 GE SFP, multiple 1 GE RJ4510x 100GE QSFP28, 16x 10GE SFP+, 2x GE RJ45Multiple 40/100 GE QSFP+/QSFP28, 10 GE SFP+ and GE RJ456x 100 GE QSFP28, 32x 25 GE SFP28, 2x GE RJ454x 100 GE QSFP28, 24x 25 GE SFP28, 2x GE RJ454x 40GE QSFP+, 4x 10GE RJ45, 16x 10GE/25GE SFP+/SFP28, 12x GE RJ4510x 10GE SFP+, 2x 10GE SFP+ bypass, 34x GE RJ454x 40GE QSFP+, 20x 10GE/25GE SFP+/SFP28, 12x GE RJ456x 10GE SFP+, , 34x GE RJ452x40GE QSFP+, 4x25GE SFP28, 4x10GE SFP+/SFP, 8x1GE SFP, 16xGE RJ45Multiple 100 GE CFP2, 40 GE QSFP+, 10 GE SFP+ and/or multiple GE SFP/RJ45 depending on variantsMultiple 40 GE QSFP+, 10 GE SFP+ and GE SFPMultiple GE RJ45 and 10 GE SFP+ / GE SFP slotsMultiple 10 GE SFP+ | Multiple GE SFP and GE RJ45Multiple 10 GE SFP+ | Multiple GE SFP and GE RJ458x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ454x 10GE SFP+/GE SFP, 16x GE SFP, 18x GE RJ452x 10 GE SFP+, 16x GE SFP, 18x GE RJ45Network Interfaces
FG - 6500FFG - 6300F
239Gbps239GbpsFirewall Throughput
170Gbps110GbpsIPS Throughput
150Gbps90GbpsNGFW Throughput
100Gbps60GbpsThreat Protection
130Gbps90GbpsSSL Inspection Throughput
Multiple GE RJ45 | Varients with internal storage | Variants with PoE/+ interfacesMultiple 40/100 GE QSFP28, 1/10/25 GE SFP28, 1/10 GE SFP+ and GE RJ45Network Interfaces
FG - 7060EFG - 7040E
510Mbps300MbpsFirewall Throughput
360/120 Gbps140/60 GbpsIPS Throughput
100Gbps50GbpsNGFW Throughput
40Gbps40GbpsThreat Protection
80Gbps39.9GbpsSSL Inspection Throughput
Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28Multiple 10 GE SFP+/SFP, 40 GE QSFP+, 100 GE CFP2/QSFP28Network Interfaces
FortiGate-VM00FortiGate-VM01, -VM01V FortiGate-VM02, -VM02V FortiGate-VM04, -VM04V FortiGate-VM08, -VM08V FortiGate-VM16, -VM16V FortiGate-VM32, -VM32V FortiGate-VMUL, -VMULV
12Gbps12Gbps15Gbps28Gbps33Gbps36Gbps50Gbps----Throughput
1x vCPU core, (up to) 2 GB RAM1x vCPU core, (up to) 2 GB RAM2x vCPU core, (up to) 4 GB RAM4x vCPU core, (up to) 6 GB RAM8x vCPU core, (up to) 12 GB RAM16x vCPU core, (up to) 24 GB RAM32x vCPU core, (up to) 48 GB RAMUnlimited vCPU cores and RAMvCPU

FortiAnalyzer

فورتی آنالایزر یک ابزار تجزیه و تحلیل امنیتی NOC-SOC است که با چشم انداز عملیاتی ساخته شده است. با دیدگاه عمل گرایانه و قابلیت های عمیق drill-down، فورتی آنالایزر نه تنها به سازمانها در مقابل تهدیدات بینش می دهد بلکه به طور دقیق منطقه ی خطر را مشخص کرده و تعیین می کند که کجا به پاسخ فوری نیاز است. فورتی آنالایزر برای دستگاه های امنیتی فورتی گیت، گزارشات و لاگ های امنیتی شبکه متمرکز را ارائه می نماید. همچنین هشدارهای بلادرنگ را فراهم می نماید که کشف، بررسی و پاسخ به حوادث را حتی زمانی که در حال وقوع هستند، تسریع می کند.

FortiWeb  محصولی دیگر از کمپانی فورتی نت است که یک نقطه امنیتی بین نقطه پایانی کاربر و یک برنامه وب ایجاد می کند. هدف اصلی آن جلوگیری از حملات علیه سرورهای وب است. FortiWeb بطور جداگانه از برنامه وب، مستقر می شود و به این ترتیب سربار پردازش برای اسکن امنیتی سرور وب می تواند حذف شود. فایروالهای برنامه کاربردی فورتی وب، قابلیت های پیشرفته ای را فراهم می آورند که از برنامه های کاربردی تحت وب در مقابل تهدیدات شناخته شده و zero-day محافظت می نماید. برنامه های کاربردی تحت وب محافظت نشده، ساده ترین نقطه نفوذ برای هکرها بوده از این رو سرویس امنیت برنامه های کاربردی تحت وب که توسط FortiGuard Labs ارائه شده، براساس آخرین اطلاعات به دست آمده از نقاط آسیب پذیر نرم افزار، ربات ها، URLهای مشکوک، الگوهای داده و موتورهای تشخیص تخصصی، از برنامه های شما در مقابل خطرات ذکر شده در ذیل محافظت می نماید:
– تهدیدهای پیچیده مانند SQL injection، cross-site scripting، buffer overflows و cookie poisoning
– منابع مخرب
– حملات DoS

FortiWeb

ذخیره سازهای DELL EMC Unity XT

ذخیره سازهای DELL EMC Unity XT

با استفاده از DELL EMC Unity XT که دارای 2 برابر IOPS بیشتر و memory‌ بیشتر است و نسبت به مدل‌های قبلی DELL EMC Unity تا 50% افزایش درایو داشته است، ‌مسیر خود...

سرویس‌های امنیتی FortiGuard

سرویس‌های امنیتی FortiGuard

سرویس‌های امنیتی FortiGuard FortiGuard Labs سازمان تحقیقاتی و هوش تهدید شرکت Fortinet است که به توسعه، ابداع و نگهداری از یکی از شناخته شده ترین و مجرب...

همکاری Fortinet با ارائه دهندگان خدمات شبکه

همکاری Fortinet با ارائه دهندگان خدمات شبکه

همکاری Fortinet با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات شبکه در سطح جهانی برای ارائه سرویس‌های SD-WAN امن و قابل شخصی سازی رویکرد امنیتی Fortinet در تنظیم...

معرفی F5 Advanced WAF

معرفی F5 Advanced WAF

F5 Advanced WAF همواره حجم عظیمی ترافیک به برنامه های کاربردی شما منتهی میشود و این برنامه های کاربردی وظیفه ارائه سرویس به کلیه ترافیک ورودی...

امنیت اندپوینت پیشرفته‌ی Fortinet موفق به مسدودکردن 100% بدافزارها در تست حفاظت عملی AV-Comparatives شد

امنیت اندپوینت پیشرفته‌ی Fortinet موفق به مسدودکردن 100% بدافزارها در تست حفاظت عملی AV-Comparatives شد

تست‌های حفاظت کسب‌وکار در مقابل بدافزار و حفاظت عملی AV-Comparative، پیشتازی Fortinet را در زمینه‌ی حفاظت بلادرنگ اندپوینت در مقابل تهدیدات...

معرفی اولین فایروال Hyperscale توسط شرکت Fortinet

معرفی اولین فایروال Hyperscale توسط شرکت Fortinet

معرفی اولین فایروال Hyperscale توسط شرکت Fortinet فایروال FortiGate 4400F در حال حاضر تنها فایروال موجود در بازار است که می‌تواند امنیت مراکز داده‌ی...

اصالت کالا
پشتیبانی
گارانتی تعویض
پست پیشتاز
Call Now Button