فعال کردن Telnet

فعال کردن Telnet در لینوکس

Telnet یا Telecommunication network پروتکلی در شبکه است که برای ارتباط از راه دور استفاده می شود در واقع به افراد توانایی کنترل سرور یا  device از راه دور بوسیله شبکه را می دهد. که بصورت پیش فرض از پورت ۲۳ استفاده می کند.

البته برای متصل شدن به device ها بهتر است از ssh استفاده کرد ،چون کاملا از telnet امن ترند اما برای  run شدن telnet راحت تر از ssh هستند ، برای کنترل از داخل شبکه معمولا از telnet استفاده می کنیم و برای کنترل شبکه از بیرون از ssh استفاده می کنیم.

برای فعال کردن Telnet در لینوکس اول با استفاده از دستور زیر telnet را نصب می کنیم:

sudo apt-get install telnetd

فعال کردن Telnet در لینوکس-1

در قدم بعدی سرویس openbsd-inetd رابا دستور زیر restart می کنیم :

sudo /etc/init.d/openbsd-inetd restart

فعال کردن Telnet در لینوکس

در آخر یک کاربرمی سازیم تا زمانی که telnet  استفاده می کنیم  با آن وارد شویم  و بهتر است دسترسی این کاربر محدود باشد:

فعال کردن Telnet در لینوکس

حال براحتی می توانیم با سرور ارتباط برقرار نماییم :

فعال کردن Telnet در لینوکس

 

0دیدگاه